นักเรียนบาสเก็ตบอล เข้าร่วมกิจกรรม Power Wave ที่ธนานนท์ฟิตเนสคลับ เพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อ

นักเรียนบาสเกตบอล เข้าร่วมกิจกรรม Power Wave ที่ธนานนท์ฟิตเนสคลับ เพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อ

Visitors: 64,331