14-18 ตุลาคม 2562

ภาพบรรยากาศกิจกรรม Boot Camp Basketball 7.0 ในสัปดาห์ที่ 2 เด็กๆได้ความรู้เเละทักษะต่างๆ มากมาย มีความตั้งใจฝึกซ้อมและกระตือรือร้นกันมากๆค่ะ

Visitors: 64,332