Shop

การชำระเงินด้วยการโอนเงิน

ลูกค้าสามารถชำระเงินด้วยการโอนเงินเข้าธนาคารตามรายละเอียดด้านล่าง

 

ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี ธนาธิป ศศิธนานนท์ เลขที่ 391-2-52730-0

ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี ธนาธิป ศศิธนานนท์ เลขที่ 405-4-75415-0

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชี ธนาธิป ศศิธนานนท์ เลขที่ 528-1-30753-7

 

ยืนยันการโอนเงินได้ที่ Line : @tnn6633 หรือ กรอกแบบฟอร์มยืนยันการชำระเงินด้านล่าง

แจ้งยืนยันการชำระเงิน

Visitors: 64,552